Woningbouw – Ontwikkeling Soesterberg
Opdrachtgever:
Confidential
Start ontwerp:
juli 2017
Oplevering:
voorstel/concept
BVO:
155 m² – 190 m² per woning
Aard van opdracht:
stedenbouwkundig plan, massastudie, schetsontwerp, bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning

Omschrijving:
Dit project is een inbreidingslocatie van 2 woningen in Soesterberg, in de gemeente Soest.