Upgrading – langgevelboerderij te Zeeland
Opdrachtgever: 
particuliere opdrachtgever
Start ontwerp:
februari 2019

BVO:
348 m²
Aard van opdracht: 
ontwerp tot en met technische uitwerking t/m omgevingsvergunning
Uitvoerende aannemer:
nader te bepalen