Utiliteitsbouw – Bedrijfsgebouwen te Uden
Opdrachtgever: 
Verwijst B.V.
Start ontwerp: 
januari 2017
Oplevering:
medio 2018

BVO bedrijfsgebouwen:
2000 m²

Aard van opdracht:
locatieanalyse, ontwerp en omgevingsvergunning
Uitvoerende aannemer
nader te bepalen

Omschrijving:
Elke gemeente heeft haar eigen regels vastgelegd in een uniek bestemmingsplan. De eisen die hierin staan hebben vaak veel invloed op de mogelijkheden voor het realiseren van een bedrijfspand. Omdat het hier om een autodemontage bedrijf gaat, gelden er weer andere regels waar in het ontwerp rekening gehouden moet worden.  Door een uitgebreide locatie analyse heeft Studio SBA voor de opdrachtgever inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp waarbij de kavel optimaal gebruikt is en het pand duurzaam, kwalitatief hoogwaardig gebouwd is wat je terugziet in de uitstraling.