Utiliteitsbouw – Bedrijfsgebouw Van Tienen Drankautomaten B.V. te Zeeland
Opdrachtgever: 
Van Tienen Drankautomaten B.V.
Start ontwerp: 
juli 2018
Oplevering:
nader te bepalen
BVO bedrijfsgebouw:
2500
 m²
BVO kantoor:
1850 m²
Aard van opdracht:
locatieanalyse en ontwerp, omgevingsvergunning t/m directievoering
Uitvoerende aannemer:
nader te bepalen